12

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 2 MV_ A_ Mt 3, 1-12

Suy niệm Chúa Nhật

Để sửa lại đường đời của mình cho thẳng, trước hết phải thay đổi quan niệm sống. Như thế, điều cần thiết là phải biết nhìn vào sâu thẳm của lòng mình, với lòng khiêm nhường nhận ra tình trạng con ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật I MV A_ Mt 24, 37-44

Suy niệm Chúa Nhật

Nếu có một điều làm cho chúng ta lo âu, thì đó là có nhiều anh chị em đang sống mà không có tình bằng hữu của Đức Giêsu

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_Lc 9:23-26

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa các thánh tử đạo đã sống lòng thương xót trong nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống thường nhật, nói cách khác, các ngài đã mang lấy thập giá mình và đã tử đạo trong từng ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 32 TNC_ Lc 20:27-38

Suy niệm Chúa Nhật

Sống đức tin cần một con mắt lý trí thôi thì chưa đủ, nó cần một con mắt tình yêu nữa, khi ấy người tín hữu mới có thể chiêm ngắm, cảm nghiệm về Thiên Chúa và những mầu nhiệm còn ẩn giấu với lý ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 31 TNC_ Lc 19:1-10

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa, xin dạy con biết nhìn mọi người với cặp mắt của Chúa, biết nói với người khác bằng những lời yêu thương tôn trọng. Xin Chúa cũng dạy cho con biết luôn khao khát và tìm kiếm Chúa với một tâm ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 30 TNC_ Lc 18:9-14

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa, Con không muốn học theo người Pharisêu làm việc vì lời khen, vì tặng phẩm, vì danh vọng. Con muốn xin được ơn biết ra sức để làm điều tốt, sống đạo đức, thi hành sứ vụ với ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 29 TNC_ Lc 18:1-8

Suy niệm Chúa Nhật

Phải có tâm tình nào khi cầu nguyện? Cầu nguyện phải chân thành, nghĩa là ý thức về thân phận túng thiếu của ta, ý thức con người là bất tất (có rồi lại không, không rồi lại có) không hoàn hảo. ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 28 TNC_ Lc 17:11-19

Suy niệm Chúa Nhật

Trong đời sống của con người, chúng ta thường thể hiện lòng thương xót theo tình cảm riêng: với người này ta có cảm tình hơn thì chúng ta thương nhiều hơn, cho nhiều hơn, giúp nhiều hơn; còn ai không ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 27 TNC_ Lc 17:5-10

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa xin thêm đức tin cho con, để khi có được một kinh nghiệm về sự gặp gỡ Chúa, con dám từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay; con biết khiêm tốn làm việc Chúa cho hiển danh Chúa chứ không để cho ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 26 TNC_ Lc 16:19-31

Suy niệm Chúa Nhật

Trong cuộc sống có nhiều người được thúc đẩy để đồng cảm với một cảnh khổ, hay nhu cầu của người khác, nhưng họ chỉ dừng lại trong suy nghĩ hay lời nói mà không đi tới hành động. Họ chỉ tội ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 25 TNC_ Lc 16, 1-13

Suy niệm Chúa Nhật

Bạn thân mến, của cải tiền bạc chỉ tốt khi nó được sử dụng đúng mức, theo nhu cầu và khả năng. Chúa mời chúng ta hãy nhận biết mình là “người quản lý” chứ không phải “chủ nhân ông” trong việc lấy ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 24 TNC_ Lc 15:1-32

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa khi con có những sáng kiến trong công việc hay định hướng, xin cho con biết khiêm tốn dừng lại để biện phân và lắng nghe những hướng dẫn, những góp ý của người có trách nhiệm, đừng để con tự ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật