12

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 5 MC_ A_ Ga 11:1-45

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa Giêsu, đối với Chúa, cái chết về thể lý là một giấc ngủ, cái đau khổ vì mất mát chỉ là một thoáng tạm bợ. Chúa sẽ làm cho tỉnh giấc, Chúa sẽ hoàn sinh cho kẻ tin dám chết vì niềm tin và vì ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 4 MC_A_ Ga 9:1-41

Suy niệm Chúa Nhật

Trong đời sống thường nhật, chúng ta cũng có đôi mắt để nhìn thấy những sự kiện xảy ra và có nhiều nhận xét, phê phán hay phản ứng khác nhau tuỳ quan điểm của mỗi người. Những người công chính, ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa_Chúa Nhật 3 MC_A_Ga 4:13-14

Suy niệm Chúa Nhật

Nước hằng sống cũng chính là Thánh Thể, nơi Thánh Thể, chúng ta cũng nhận được sự bảo đảm là thân xác chúng ta sẽ được sống lại trong ngày tận thế, vì Chúa chúng ta đã đoan hứa: “Ai ăn thịt và uống ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 2 MC_ A_ Mt 17, 1-9

Suy niệm Chúa Nhật

Là tu sĩ, người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi không dừng lại trong những vinh quang của thành công, của những lời tán tụng, của sự kính nể…; không dừng lại ở những niềm vui và hạnh phúc của ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 7 TN A_ Mt 5:38-48

Suy niệm Chúa Nhật

Yêu thương những người không yêu thương chúng ta và làm điều thiện hảo cho những ai đã làm hại chúng ta, đó là một hành vi tự huỷ mình ra không, một điều linh thánh;

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 6 TN A_ Mt 5:17-37

Suy niệm Chúa Nhật

Xin Chúa Giêsu cho mỗi chúng con là những môn đệ của Ngài, đừng bao giờ tự cho mình là công chính, nhưng trong các tương quan với Chúa và với anh chị em biết vượt lên trên những luật lệ, loại ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 5 TN A_ Mt 5:13-16

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con “là” muối cho đời, xin ban cho con một đức tin kiên vững và giúp con biến đức tin thành hành động cụ thể trong đời sống thường ngày để con nên hạt ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 2 TN A_ Ga 1:29-34

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến trần gian, xin Ngài hãy đến trong lòng con, giải phóng con khỏi những niềm hy vọng giả dối, để con quay trở về với Ngài, thuộc về Ngài, tín thác nơi Ngài, để Ngài biến đổi ...

Chi tiết

Lễ Chúa HIển Linh_ Năm A_Mt 2:2-12

Suy niệm Chúa Nhật

Qua gương ba nhà đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi mỗi khi gặp mây mù che lối, mỗi khi gặp khủng hoảng khó khăn trong đời sống đức tin, biết khiêm tốn tìm người hiểu biết, khôn ngoan mà xin được chỉ ...

Chi tiết

Đại Lễ Giáng Sinh_ Năm A_ Ga 1:1-18

Suy niệm Chúa Nhật

Mừng đại lễ Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi nhớ đến một người thân quen, một vị thừa sai đang dấn thân vào các dịch vụ phục vụ người nghèo, người kém may mắn, bị bỏ rơi… Chúng ta cũng nhớ đến một ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 4_ MV_A_Mt 1:18-24

Suy niệm Chúa Nhật

Gương đức tin của thánh Giuse dạy cho tôi rằng Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người khi ta từ bỏ dự tính riêng của mình để thực hiện ý Chúa. Đó là cách thức tôi “đặt tên cho ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 3 _MV_ A_ Mt 11:2-11

Suy niệm Chúa Nhật

Nếu chúng ta là mong muốn một Giêsu theo ý muốn chúng ta, đáp ứng những nhu cầu của chúng ta, chắc chắn chúng ta lại nghi ngờ và đặt vấn đề: “Thầy có thật là Đấng phải đến ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật