12

Cảm nhận sau chuyến thăm các trường tại Thái Lan_nơi các Chị Em Nữ La San phục vụ

Tin Hội Dòng

Tại trường La Salle Sangkhlaburi, cộng đoàn nhận nuôi 17 em nữ sinh nội trú (trẻ bị loại bỏ) và giao cho các La Salle Sisters quản lý và hướng dẫn. Sr. Hoa và Sr. Ngọc chăm sóc và hướng dẫn các ...

Chi tiết

Đôi nét về Cộng Đoàn Thái Lan

CỘNG ĐOÀN THÁI LAN

Cộng đoàn Nữ La San Việt Nam chính thức được bắt đầu từ ngày 13/05/2018 tại Sẳng Khla Buri, Thái Lan. Sứ mạng của chị em ở đây là giáo dục các em Mầm Non và trông coi các em nội trú nữ.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật