12

Thứ 4 Tuần 24 TN (C) - Lc 7, 31-35

Suy niệm hằng ngày

Lạy Cha, xin sai Thánh Thần đến trên chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim, và hiểu nhau ngay trong những dị biệt.

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 24 TN (C) - Lc 7, 11-17

Suy niệm hằng ngày

Nếu rừng không còn xanh, dòng suối không còn sạch, và bầu trời vắng tiếng chim. thì đó là lỗi của chúng con.

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 26 TNC_ Lc 16:19-31

Suy niệm Chúa Nhật

Trong cuộc sống có nhiều người được thúc đẩy để đồng cảm với một cảnh khổ, hay nhu cầu của người khác, nhưng họ chỉ dừng lại trong suy nghĩ hay lời nói mà không đi tới hành động. Họ chỉ tội ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 25 TNC_ Lc 16, 1-13

Suy niệm Chúa Nhật

Bạn thân mến, của cải tiền bạc chỉ tốt khi nó được sử dụng đúng mức, theo nhu cầu và khả năng. Chúa mời chúng ta hãy nhận biết mình là “người quản lý” chứ không phải “chủ nhân ông” trong việc lấy ...

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 24 TNC_ Lc 15:1-32

Suy niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa khi con có những sáng kiến trong công việc hay định hướng, xin cho con biết khiêm tốn dừng lại để biện phân và lắng nghe những hướng dẫn, những góp ý của người có trách nhiệm, đừng để con tự ...

Chi tiết

Thứ 7 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,43-49

Suy niệm hằng ngày

Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,39-42

Suy niệm hằng ngày

Thường xuyên xét mình, để nhận biết sai lỗi của mình và cư xử bao dung với tha nhân.

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 23 TN (C) - Mt 1,1-16.18-23

Suy niệm hằng ngày

Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,20-26

Suy niệm hằng ngày

Một khi bạn để những ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta không còn chỗ dành cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu bạn “bán đi tất cả những gì bạn có mà cho người nghèo” (x. Lc 18,22), bạn ...

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,12-19

Suy niệm hằng ngày

Đức Giê-su chọn các tông đồ nhưng không cất khỏi họ những yếu tố con người, cả những yếu đuối. Điều lạ lùng, dẫu có nhiều khác biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các tông đồ vẫn sống chung được với ...

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,6-11

Suy niệm hằng ngày

Chú ý quan sát để nhận định và rút kinh nghiệm nhờ đó sửa mình và kiện toàn bản thân, đó là việc tốt; nhưng rình xem, bới  lông tìm vết để bắt bẻ, kết án lại là một việc làm tệ hại.

Chi tiết

Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 23 TNC_ Lc 14:25-33

Suy niệm Chúa Nhật

Theo Chúa không phải một lần rời bỏ, một lần thay đổi chính mình mà là trong từng ngày sống, trong từng giai đoạn của cuộc đời cho đến khi đạt đến cùng đích của đời sống. Theo Chúa mà không chấp nhận ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật