12

Thứ 4 Tuần 24 TN (C) - Lc 7, 31-35

Suy niệm hằng ngày

Lạy Cha, xin sai Thánh Thần đến trên chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim, và hiểu nhau ngay trong những dị biệt.

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 24 TN (C) - Lc 7, 11-17

Suy niệm hằng ngày

Nếu rừng không còn xanh, dòng suối không còn sạch, và bầu trời vắng tiếng chim. thì đó là lỗi của chúng con.

Chi tiết

Thứ 7 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,43-49

Suy niệm hằng ngày

Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,39-42

Suy niệm hằng ngày

Thường xuyên xét mình, để nhận biết sai lỗi của mình và cư xử bao dung với tha nhân.

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 23 TN (C) - Mt 1,1-16.18-23

Suy niệm hằng ngày

Việc Mẹ Ma-ri-a chào đời đem niềm vui cho toàn nhân loại. Bạn có kinh nghiêm nào trong việc lan tỏa niềm vui, hạnh phúc cho người khác tại công ty, xí nghiệp hay môi trường bạn đang sống không? ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,20-26

Suy niệm hằng ngày

Một khi bạn để những ham mê của cải và thú vui choán hết tâm hồn, ta không còn chỗ dành cho Chúa và tha nhân nữa. Nhưng nếu bạn “bán đi tất cả những gì bạn có mà cho người nghèo” (x. Lc 18,22), bạn ...

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,12-19

Suy niệm hằng ngày

Đức Giê-su chọn các tông đồ nhưng không cất khỏi họ những yếu tố con người, cả những yếu đuối. Điều lạ lùng, dẫu có nhiều khác biệt, thậm chí trái nghịch nhau nữa, các tông đồ vẫn sống chung được với ...

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,6-11

Suy niệm hằng ngày

Chú ý quan sát để nhận định và rút kinh nghiệm nhờ đó sửa mình và kiện toàn bản thân, đó là việc tốt; nhưng rình xem, bới  lông tìm vết để bắt bẻ, kết án lại là một việc làm tệ hại.

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 21 TN (C) - Mt 25,1-13

Suy niệm hằng ngày

Chúa đến bất chợt, hôm nay, ngày mai hay một ngày gần đây. Vậy chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho giờ đó ? Hay chúng ta chỉ mãi sống trong nếp sống cũ ? Hãy canh thức để đón chờ ngày Chúa đến gọi ...

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 21 TN (C) - Mt 24,42-51

Suy niệm hằng ngày

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến sự tỉnh thức. Nhưng tỉnh thức không có nghĩa là ngồi đó khoanh tay mà chờ đợi.

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 21 TN (C) - Mt 23,27-32

Suy niệm hằng ngày

Như một qui luật của sự sống, con người luôn muốn tự khẳng định mình, đôi lúc trở nên phô trương, lố nghịch và vô nghĩa. Con người cứ mãi trang điểm cho mình những giá trị giả dối.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật