12

Linh đạo Dòng Nữ La San

Linh đạo

Linh đạo La San là một linh đạo cộng đoàn: sống cùng chung và liên kết, hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, để được Người sai đi lo cho việc giáo dục giới trẻ, đặc biệt là người nghèo, và được ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật