12

CÁC BÀI GỢI Ý CẦU NGUYỆN TĨNH TÂM 2022_ TIN_PHÂN ĐỊNH

THƯỜNG HUẤN

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Các bài gợi ý suy gẫm Lời Chúa giúp cầu nguyện-tĩnh tâm; chủ đề TIN - PHÂN ĐỊNH do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn

Chi tiết

Bài Thường Huấn 5/2022_Phân định để khám phá hạnh phúc_ Trình bày: Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC

THƯỜNG HUẤN

Xin kính mới quý độc giả xem nội dung bài Thường Huấn 5/2022 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC trình bày.

Chi tiết

Thường huấn 3/2022: Trở nên con người nội tâm trong sự đơn sơ của Tin Mừng

THƯỜNG HUẤN

Với đề tài “ TRỞ NÊN CON NGƯỜI NỘI TÂM TRONG SỰ ĐƠN SƠ CỦA TIN MỪNG”, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng – Giám tỉnh dòng La San đã cùng chị em đi tìm lại ý nghĩa và giá trị của cầu ...

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần IV: Cầu Nguyện Và Phụng Vụ Ki-tô Giáo

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần IV do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo_Phần III: Đời Sống Mới Trong Đức Kitô

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần III do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo_Phần II: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần II do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần I:Tuyên Xưng Đức Tin

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần I do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 4_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 4 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 2_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 2 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 1_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 3 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 3_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 3 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Câu đố trắc nhiệm Giáo Lý HTCG

GIÁO LÝ HTCG

Xin kính mời quý độc giả xem nội dung: Câu đố trắc nhiệm Giáo Lý HTCG _ Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật