12

Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần IV: Cầu Nguyện Và Phụng Vụ Ki-tô Giáo

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần IV do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo_Phần III: Đời Sống Mới Trong Đức Kitô

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần III do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo_Phần II: Cử Hành Mầu Nhiệm Kitô Giáo

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần II do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần I:Tuyên Xưng Đức Tin

GIÁO LÝ HTCG

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Sách Giáo Lý Của Hôi Thánh Công Giáo_Phần I do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 4_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 4 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 2_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 2 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 1_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 3 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 3_ TNTT Sài Gòn

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả GIÁO ÁN BAO ĐỒNG 3 do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

Câu đố trắc nhiệm Giáo Lý HTCG

GIÁO LÝ HTCG

Xin kính mời quý độc giả xem nội dung: Câu đố trắc nhiệm Giáo Lý HTCG _ Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết

Giải thích việc rước lễ thiêng liêng khi tham dự thánh lễ trực tuyến

SƯ PHẠM GIÁO LÝ

Khi hiện diện trong nhà nguyện có lưu giữ Mình Thánh Chúa, có được rước Mình Thánh đang lưu giữ nơi Nhà tạm lúc tham dự Thánh lễ trực tuyến không?

Chi tiết

KỊCH BẢN KỊCH NGẮN_ Giuse Cupertino_Ông thánh bất đắc dĩ

KỊCH KINH THÁNH

Xin giới thiệu cùng quý độc giả kịch bản kịch ngắn GIUSE CUPERTINÔ_ ÔNG THÁNH BẤT ĐẮC DĨ do Linh mục Carôlô Hồ Bạc Xái biên kịch.

Chi tiết

Giáo án giáo lý Bao Đồng 4 _ TNTT Sài Gòn_Phần Kinh Thánh

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Giáo Án giáo lý Bao Đồng 4_TNTT Sài Gòn_Phần Kinh Thánh do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng biên soạn

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật