Linh đạo Dòng Nữ La San

02/04/2021nulasanvnLinh đạo
Linh đạo La San là một linh đạo cộng đoàn: sống cùng chung và liên kết, hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, để được Người sai đi lo cho việc giáo dục giới trẻ, đặc biệt là người nghèo, và được linh hoạt bởi tinh thần đức tin.

Linh đạo La San chịu ảnh hưởng của linh đạo Pháp, một linh đạo lấy tâm tình Ngôi Lời Nhập Thể trong thái độ thâm sâu vâng phục Thiên Chúa Cha và đồng thời trọn vẹn dấn thân cho con người. Linh đạo này xuất phát tử một truyền thống Kitô lâu đời.

Linh đạo La San biến cái xúc động nguyên thuỷ của Thánh Gioan La San trước tình cảnh giới trẻ nghèo bị bỏ rơi thành nguyên hứng đức tin thúc đẩy anh em La San ngày nay quyết đáp trả nhu cầu khao khát ý thức sống nhân phẩm và ý hướng siêu việt của những người trẻ này…

 

Từ ơn khám phá ra thế giới của trẻ nghèo, Gioan La San, các Sư Huynh và các Nữ tu La San tiên khởi đã nghe được tiếng gọi cùng chung và liên kết lo cho giới trẻ bị bỏ rơi, xa ơn cứu độ. Những con ngừơi hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, cùng nhau hết mình lo cho người trẻ nên người và nên con Chúa, sống một đời sống thống nhất, như lời Thánh Gioan La San dạy: “Không được tách rời việc nên thánh và việc lo dạy dỗ trẻ”. Chỉ một đức tin sâu xa và sống động mới có thể làm cho họ chiêm ngưỡng được ý định thương yêu cứu độ của Thiên Chúa, chấp nhận mọi vất vả và hết lòng chung sức lo cho sứ mạng.

… Đối với Nữ tu La San, linh đạo La San diễn tả tinh thần đức tin trong hoàn cảnh “tại đây và lúc này” khiến các Nữ tu La San La San chỉ nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin, làm mọi sự vì Chúa và quy mọi sự về Ngài. Trong đức tin, Nữ tu La San La San nhận ra mình là “Thừa Tác Viên Của Thiên Chúa, Sứ Giả Và Cộng Tác Viên của Đức Kitô” trong sự cố gắng nhiệt thành liên tục biến đổi môi trường người trẻ mà Nữ tu La San dấn thân trở thành dấu chỉ Nước Trời và sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa.

Linh đạo La San ngày nay còn mang tính hiệp thông mở rộng đến các người trẻ mà các Nữ tu La San chăm sóc và đến các đối tác trong sứ mạng chung La San và giúp đỡ họ khám phá ra và chia sẻ đặc sủng của Dòng.

Linh đạo La San như thế là phong cách diễn tả cái Sequela Christi trong thái độ Cùng Chung và Liên Kết trong việc phục vụ giáo dục nhân bản và Kitô cho người trẻ, đặc biệt là giới trẻ nghèo.

Để có thể sống theo con đường thiêng liêng này, anh chị em La San cần năng đọc và suy ngẫm lời Chúa, sống với Chúa hiện diện, nhìn mọi sự với con mắt đức tin, phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và nhiệt thành lo cho giới trẻ như những người cùng chia sẻ một đặc sủng, một chân tính, một linh đạo.

 

Tóm lại, linh đạo La San là một linh đạo cộng đoàn: sống cùng chung và liên kết, hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, để được Người sai đi lo cho việc giáo dục giới trẻ, đặc biệt là người nghèo, và được linh hoạt bởi tinh thần đức tin.

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật