Thơ: Chân phước Nicolas Roland

29/04/2021Xanh Dương, LS.STHƠ VĂN
Chẳng lo sợ thiệt hơn thua, Roland theo Chúa đắng chua mặn nồng. Lập nên Dòng Chúa Hài Đồng, Chuyên lo Giáo dục say nồng tin yêu.

Chân Phước Nicolas Roland
 

Chẳng lo sợ thiệt hơn thua,
Roland theo Chúa đắng chua mặn nồng.
Lập nên Dòng Chúa Hài Đồng,
Chuyên lo Giáo dục say nồng tin yêu.


La San ngỏ ý thật nhiều,
Được Cha chỉ dạy bao điều chứa chan.
Dạy người đừng có từ nan,
Hiên ngang tiến tới gian nan một lòng.


Sợ gì? Có Chúa Quan Phòng,
Vâng theo Thánh Ý, vô song lòng Người.
Con ơi! Hãy cứ vui cười,
Con đong một đấu, mai Người đong ba.


Ý tình thiên Chúa bao la,
Không sao đếm được có là rắc gieo.
Hi sinh, quảng đại người nghèo
Roland quyết chí vững chèo lập công.


Bây giờ Cha đã vượt sông,
Đoàn con dưới thế ngóng trông lên Người.
                                                       

                                                                   Xanh Dương, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật