12

Thứ 7 Tuần 20A- TN _ Mt 23, 1- 13

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy và phơi bày những tật xấu của anh chị em nhưng lại làm ngơ hoặc che dấu những tật xấu của chính mình.

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 20A- TN _ Mt 22, 34- 40

Suy niệm hằng ngày

Yêu thương là kiện toàn lề luật; yêu thương là cốt lõi, là linh hồn của Ðạo. Ði Ðạo, sống Ðạo, giữ Ðạo, xét cho cùng chính là yêu thương; không yêu thương thì con người chỉ còn là một thứ người máy ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 20A- TN _ Mt 20,1- 16a

Suy niệm hằng ngày

Hạnh phúc Nước Trời là một ơn ban hơn là một sự trả công hay phần thưởng.

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 20 A- TN _ Mt 19, 23- 30

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta có thể bỏ mất nhiều điều mà thiên hạ coi là giá trị, như một đời sống tiện nghi, một chỗ làm ổn định, hay một chút tiếng tăm. Chỉ mong được tấm lòng luôn an vui, hạnh phúc, vì biết mình được ...

Chi tiết

Thứ 7 Tuần 19 A- TN _ Mt 19, 13- 15

Suy niệm hằng ngày

“Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 19 A- TN _ Mt 19, 3- 12

Suy niệm hằng ngày

Cuộc sống “độc thân vì Nước Trời” là một ơn đặc biệt mà “chỉ có ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu” mà thôi.

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 19 A- TN _ Mt 18, 21- 19,1

Suy niệm hằng ngày

Có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao tôi khó tha thứ cho anh em tôi những điều rất nhỏ, trong khi Chúa vẫn tha thứ cho tôi những món nợ rất lớn?

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 19 A- TN _ Mt 18, 15- 20

Suy niệm hằng ngày

Sửa lỗi nhau trong yêu thương chân tình: khi muốn sửa lỗi cho người khác, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: lỗi của người anh em đôi khi cũng là lỗi của chính mình.

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 19A- TN _ Lc 1,39-46. Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Suy niệm hằng ngày

Thiên Chúa cứu độ ta ta qua mỗi giây phút hiện tại.

Chi tiết

THỨ HAI TUẦN 19 TN A Mt 17, 22-27

Suy niệm hằng ngày

Nếu ngày xưa, người Do thái có bổn phận nộp thuế cho Ðền thờ để lo việc phụng sự Nhà Chúa, thì ngày nay trong Giáo Hội cũng có những cách đóng góp hay dâng cúng, đó cũng là một việc thờ phượng và ...

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 18 A- TN _ Mt 16, 24- 28

Suy niệm hằng ngày

Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con.

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 18 A- TN _ Ga 12, 24- 26. Thánh Lorenxo, Phó Tế, Tử đạo

Suy niệm hằng ngày

”Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật