12

Thứ 5 tuần 3 _ MV_A_Lc 7, 24-30

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta không thể mặc áo lông lạc đà hay ăn châu chấu. Chúng ta cũng không vào hoang địa để sống độc thân. Nhưng lối sống của chúng ta phải khiến người đương thời đặt những câu hỏi về Đức ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 3_MV_A_Lc 7, 19-23 (Hl 18b-23)

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta không chịu được một Thiên Chúa kiên nhẫn với cỏ lùng, và để cho kẻ ác nhởn nhơ tác oai tác quái. Ước gì chúng ta không mất đức tin khi đứng trước máng cỏ, trước Hài Nhi Giêsu, nhỏ ...

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 3_MV_A_ Mt 21, 28-32

Suy niệm hằng ngày

Tin vào Đức Giêsu là chấp nhận mất đi những chỗ dựa ổn định. Không dám mất thì cũng chẳng dám tin. Nhiều Kitô hữu hôm nay gặp khó khăn không nhỏ về đức tin, vì sống đức tin đòi họ phải trả ...

Chi tiết

Thứ 7 Tuần 2_MV_A_Mt 17, 10-13

Suy niệm hằng ngày

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 2_MV A_ Mt 11, 16-19

Suy niệm hằng ngày

Mùa Vọng mời chúng ta dám tin vào lời chứng của Gioan và Giêsu. Tin luôn đòi chúng ta hoán cải, không được sống như xưa. Tiếng kêu từ hoang địa của Gioan kéo ta ra khỏi mọi dính bén ...

Chi tiết

Thứ Tư Tuần 2 MV_A_ Mt 11, 28-30

Suy niệm hằng ngày

Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

Chi tiết

Thứ Ba Tuần 2 MV _ A_ Mt 18, 12-14

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta ai cũng có kinh nghiệm về chuyện tìm lại được điều đã mất. Khi mất thì đứng ngồi không yên, khi tìm thấy thì bình an và niềm vui òa vỡ. Người mục tử lo âu, vất vả tìm kiếm con chiên ...

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 2 MV_A_ Lc 5, 17-26

Suy niệm hằng ngày

Ít người mắc bệnh câm, nhưng ai cũng có kinh nghiệm về sự câm nín, do sợ hãi của chính mình hay do bị đe dọa bắt phải im. Ít người mắc bệnh điếc, nhưng lại có quá nhiều cuộc đối thoại mà hai ...

Chi tiết

Thứ 6 Tuần I MV A _ Mt 9, 27-31

Suy niệm hằng ngày

Mù lòa đâu phải chỉ là chuyện của 37 triệu người mù trên thế giới. Mù lòa về chính mình, mù lòa vì không thấy những Ladarô trước cửa, mù lòa về chính những người trong gia đình, trong giáo xứ,

Chi tiết

Thứ 5 Tuần I MV A_

Suy niệm hằng ngày

Đời con người tránh sao khỏi những dông tố. Ai cũng mong xây căn nhà đời mình cho kiên cố vững vàng, đứng được trước bão táp phong ba.

Chi tiết

Thứ 4 Tuần I MV A _ Mt 15, 29-37

Suy niệm hằng ngày

Thế giới hôm nay có hơn một tỉ người đói, đa số ở Á châu. Những bữa ăn đầy đủ vẫn là nỗi khát khao ám ảnh nhiều người. Đói chẳng những làm ngất xỉu hay dẫn đến cái ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật