12

Thứ 5 Tuần 17 TN (C) - Mt 13, 47-53

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta thích sống yên ổn với một Thiên Chúa nhân hậu vô cùng, đến độ có vẻ như hỏa ngục chỉ là chuyện viển vông để dọa con nít. Nhưng dù sao cũng không tránh được ngày cỏ lùng bị tách ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 17 TN (C) - Mt 13, 44-46

Suy niệm hằng ngày

Có khi tình cờ, qua một biến cố, một người bạn, qua một cuốn sách, một đoạn Lời Chúa, một kỳ tĩnh tâm, tôi chợt gặp Ðức Giêsu như viên ngọc ngời sáng, hấp dẫn, mời gọi tôi bay lên khỏi cái ...

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 17 TN (C) - Mt 13, 36-43

Suy niệm hằng ngày

Có lẽ một số Kitô hữu trong Hội Thánh sơ khai đã đặt câu hỏi tương tự khi họ thấy có những phần tử xấu trong cộng đoàn của mình. “Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không?” Ông có muốn chúng tôi ...

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 17 TN (C) - Mt 13, 31-35

Suy niệm hằng ngày

Hội nhập văn hóa là việc mà nhà truyền giáo thời nay quan tâm. Làm sao đưa Tin Mừng vào nền văn hóa của người bản xứ? Làm sao đưa những nét đẹp của nền văn hóa bản xứ vào việc sống Tin Mừng?

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 7 tuần XV Thường Niên_Mt 12,14-21

Suy niệm hằng ngày

Chúa không muốn phô trương những phép lạ của Ngài, một đàng vì không muốn người ta hiểu sai về tư cách Messia của Ngài, mặt khác vì khiêm tốn như lời Ngài đã dạy

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 6 tuần XV Thường Niên_Mt 12,1-8

Suy niệm hằng ngày

Khi không có tình thương, mọi sơ hở nho nhỏ của anh chị em tôi đều có thể bị tôi kết án.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 5 tuần XV Thường Niên_Mt 11,28-30

Suy niệm hằng ngày

Mà sở dĩ Ngài kêu mời tôi là vì rất nhiều lần khi gặp khốn khổ tôi đã không chạy đến với Ngài, tôi chạy đến với ai khác, tôi ngã lòng không muốn cầu nguyện nữa…

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 4 tuần XV Thường Niên_Mt 11,25-27

Suy niệm hằng ngày

Chúa Giêsu là một con người lạc quan. Mặc dù vừa thất bại ở các thành ven Biển Hồ, Ngài vẫn lên tiếng tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 3 tuần XV Thường Niên_Mt 9,32-38

Suy niệm hằng ngày

Tôi cũng nhận lãnh nhiều nén bạc hơn nhiều người khác. Đó là đặc ân của tôi mà cũng là trách nhiệm của tôi.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 2 tuần XV Thường Niên_Mt 10,34—11,1

Suy niệm hằng ngày

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu thế nào là mầu nhiệm “tự huỷ” của Ngài, để luôn biết quảng đại dấn thân cứu sống người anh em mà không sợ đau thương hay nguy hiểm.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 7 tuần XVI Thường Niên_Mt 10,24-33

Suy niệm hằng ngày

Khi thực sự yêu thương ai, người ta sẽ lấy làm sung sướng được chịu khổ vì người mình yêu.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật