12

Hạt giống nảy mầm_Thứ 5 tuần XVI Thường Niên_Mt 9,32-38

Suy niệm hằng ngày

“Các con hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần” : nhiều người không tin có Thiên Chúa, nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa ở quá xa.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 4 tuần XVI Thường Niên_Mt 9,32-38

Suy niệm hằng ngày

Chúa Giêsu không chọn những người tài cao học rộng giàu sang và có địa vị xã hội cao, mà chọn những người có tấm lòng và thiện chí.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 3 tuần XVI Thường Niên_Mt 9,32-38

Suy niệm hằng ngày

Tuy tôi không câm, nhưng trong nhiều trường hợp lẽ ra tôi phải nói thì tôi không nói : nói để an ủi người khác, nói để bênh vực chân lý, nói để loan Tin Mừng…

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 2 tuần XVI Thường Niên_Mt 9,18-26

Suy niệm hằng ngày

Mỗi khi tôi rước lễ, tôi cũng chạm tới Mình Thánh Chúa và được MTC hòa tan trong cơ thể tôi. Khi đó, tôi cũng hãy xin Chúa ban cho tôi sự sống và sự sống dồi dào.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 7 tuần XIII Thường Niên_Mt 9,14-17

Suy niệm hằng ngày

Kitô giáo thiết yếu là một Tin Mừng, một Tin Mừng để đón nhận, để sống và để loan báo.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 6 tuần XIII Thường Niên_Mt 9,9-13

Suy niệm hằng ngày

Tôi tự coi mình là công chính và lên mặt khó chịu với những kẻ tội lỗi. Tôi không muốn Chúa kêu gọi thêm người tội lỗi nào nữa cả.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 5 tuần XIII Thường Niên_Mt 9,1-8

Suy niệm hằng ngày

Khi tôi xúc phạm anh chị em tôi thì cũng xúc phạm tới Chúa, bởi vì những người đó là con của Chúa. Khi tôi lười biếng không chu toàn bổn phận, tôi cũng xúc phạm tới Chúa,

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 4 tuần XIII Thường Niên_Mt 8,23-27

Suy niệm hằng ngày

Cũng như dân miền Ghêrasa, tôi vẫn biết rằng uy quyền Chúa Giêsu trổi vượt hơn uy quyền của ma quỷ. Thế nhưng tôi muốn tiếp tục sống dưới uy quyền ma quỷ,

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 3 tuần XIII Thường Niên_Mt 8,23-27

Suy niệm hằng ngày

Nếu người môn đệ thực sự tin vào Ngài thì luôn phó thác trong an bình. Ngược lại, khi gặp tối tăm hay bão táp mà cuống cuồng sợ hãi thì đó là dấu người ấy còn kém lòng tin.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 2 tuần XIII Thường Niên_Mt 8,18-22

Suy niệm hằng ngày

Đôi khi hình như Chúa cũng xa lánh tôi như thế. Khi đó tôi phải dừng lại suy nghĩ lại về mình và về Chúa : tôi như thế nào mà Chúa tạm xa tôi, Chúa muốn nói gì với tôi khi xa lánh tôi như thế.

Chi tiết

Hạt giống nảy mầm_Thứ 7 tuần XII Thường Niên_Mt 8,5-17

Suy niệm hằng ngày

Chúa Giêsu không loại trừ ai. Trái lại, ai càng bị loại trừ thì Chúa càng ưu ái với người đó và giúp họ trở về với cộng đoàn yêu thương.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật