12

Thứ 3 Tuần I MV A _ Lc 10, 21-24

Suy niệm hằng ngày

Những người bé mọn, đơn sơ mới là những người khôn ngoan thật sự. Họ mềm mại mở ra như trẻ thơ, để đón nhận Tin Mừng về Nước Trời.

Chi tiết

Thứ Hai Tuần I MV A _ Mt 8, 5-11

Suy niệm hằng ngày

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo Tin Mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin ...

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 33 TN (C) - Lc 19, 11-28

Suy niệm hằng ngày

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 33 TN (C) - Lc 18, 35-43

Suy niệm hằng ngày

Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được.

Chi tiết

Thứ 7 Tuần 32 TN C - Lc 18, 1-8

Suy niệm hằng ngày

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân ...

Chi tiết

Thứ 4 Tuần 32 TN (C) - Lc 17, 11-19

Suy niệm hằng ngày

Biết ơn là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Khi tôi biết đời tôi là một quà tặng nhận được, thì tôi sẽ sống nó như một quà tặng để trao đi.

Chi tiết

Thứ 3 Tuần 32 TN (C) - Lc 17, 7-10

Suy niệm hằng ngày

Khi chu toàn mọi việc được giao, vẫn nhận mình là đầy tớ vô dụng, không một chút kiêu hãnh, đòi hỏi công lao hay tự hào về thành quả. Thanh thoát với chính những công việc lớn lao mình đã ...

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 32 TN (C) - Lc 17, 1-6

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta cho mình có quyền tự do nói và làm điều mình thấy là đúng. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta lại không để ý đến những thương tổn có thể gây ra nơi lương tâm của những người anh em yếu ...

Chi tiết

Thứ 6 Tuần 31 TN C - Lc 16, 1-8

Suy niệm hằng ngày

Ước gì chúng ta có sự khôn ngoan đích thực và ngay thẳng, nghĩa là biết khéo tận dụng mọi sự mình có, để được gặp Chúa ở đời này và được hạnh phúc ở đời sau.

Chi tiết

Thứ 5 Tuần 31 TN (C) - Lc 15, 1-10

Suy niệm hằng ngày

Xin đừng ngại đánh thức con bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ, nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ đang cắt tỉa con vì yêu con.

Chi tiết

Lễ các Thánh Nam Nữ - Lc 11,37-41

Suy niệm hằng ngày

Chúa luôn mời gọi con Hãy là thánh nghe con Vì Ta là Đấng Thánh.

Chi tiết

Thứ 2 Tuần 31 TN (C) - Lc 14, 12-14

Suy niệm hằng ngày

Đó là khi làm điều tốt cho ai ta cũng mong được hoàn trả cách này cách khác. Có khi mong được trả lại tương đương hay hậu hỹ hơn.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật