Bài Nguyện Gẫm Thứ Tám_Tuần Tĩnh Tâm

20/05/2021nulasanvnNguyện Gẫm La San
Hãy nhớ rằng, trong khi thi hành thừa tác vụ của mình, anh em phải góp phần vào việc xây dựng Giáo Hội trên nền tảng các thánh Tông đồ đã đặt bằng cách dạy dỗ các trẻ Thiên Chúa ủy thác cho mình chăm sóc, những trẻ đang nhập vào kiến trúc của tòa nhà này (1)

Bài Nguyện Gẫm Thứ Tám MR 200

NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM ĐỂ THỪA TÁC VỤ CỦA ANH EM
ĐỂ TRỞ NÊN HỮU ÍCH CHO GIÁO HỘI

Điểm 1

MR 200,1,1

Hãy nhớ rằng, trong khi thi hành thừa tác vụ của mình, anh em phải góp phần vào việc xây dựng Giáo Hội trên nền tảng các thánh Tông đồ đã đặt bằng cách dạy dỗ các trẻ Thiên Chúa ủy thác cho mình chăm sóc, những trẻ đang nhập vào kiến trúc của tòa nhà này (1). Anh em phải thi hành các công việc của mình như các Tông đồ đã thực thi thừa tác vụ của các ngài. Như sách Công vụ Tông đồ đã chép, các ngài không ngừng mỗi ngày giảng dạy và rao giảng Đức Giêsu trong Đền thờ và tại tư gia (2). Đức Chúa mỗi ngày gia tăng số tín hữu và sự hiệp nhất giữa những người được cứu sống (3).

Chính nhờ lòng nhiệt thành của các Tông đồ rao giảng uy tín của Đức Giêsu Kitô mà số môn đồ gia tăng. Các ngài chọn bảy phó tế để phân phát cho tín hữu của bố thí và những gì họ cần đến, vì các thánh Tông đồ muốn tránh những trở ngại có thể làm cho các ngài xao lãng việc giảng dạy Lời Thiên Chúa (4).

MR 200,1,2

Các thánh Tông đồ đã làm như thế vì chính Đức Giêsu Kitô đã làm gương cho các ngài, như đã chép : Mỗi ngày Người giảng dạy trong Đền thờ, toàn dân say mê nghe Người (5) và đêm đến Người rút lui để đi cầu nguyện trên núi Cây Dầu (6).

Do đó, nếu anh em, những người kế vị các thánh Tông đồ trong công việc huấn giáo và dạy dỗ người nghèo, muốn thừa tác vụ của mình trở nên hữu ích cho Giáo Hội, anh em phải dạy giáo lý mỗi ngày cho chúng bằng cách giúp chúng học biết các chân lý căn bản của đạo chúng ta, theo gương các Tông đồ, cũng chính là gương Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chuyên cần làm việc này mỗi ngày.

Sau đó, cũng như các ngài, anh em phải rút lui để chuyên cần đọc sách và nguyện gẫm, để tự rèn luyện một cách cặn kẽ về những chân lý và các cách ngôn thánh mà anh em muốn dạy cho trẻ. Phải cầu nguyện để thu hút xuống trên anh em các ân sủng của Thiên Chúa mà anh em cần đến trong khi thi hành thừa tác vụ, theo tinh thần và kế hoạch của Giáo Hội, một Giáo Hội đã ủy thác cho anh em việc này.

Điểm 2

MR 200,2,1

Chẳng ích lợi là bao, nếu các thánh Tông đồ chỉ dạy các Kitô hữu đầu tiên về các chân lý thiết yếu của đạo chúng ta, mà không giúp họ sống lối sống Kitô và phù hợp với nếp sống các ngài đã sống với Đức Giêsu Kitô. Vì thế, các Tông đồ không những chỉ dạy cho họ về tín lý mà thôi, nhưng còn lưu tâm cách tuyệt diệu để giúp họ sống đạo. Thiên Chúa chúc lành việc chăm lo của các ngài đến độ những người đầu tiên đón nhận đức tin đã trung thành với giáo huấn các Tông đồ, với việc hiệp thông bẻ bánh, với việc cầu nguyện, và họ tiếp tục mỗi ngày lên Đền thờ hiệp nhất trong cùng một tinh thần (7). Nói cách khác, sau khi được rửa tội, họ đã sống phù hợp với giáo huấn của các Tông đồ.

Thánh Phaolô sau khi trở lại cũng làm như thế, như đã chép về ngài. Sau khi dạy dỗ dân chúng thành Ê-phê-xô trong ba tháng tại hội đường người Do thái, mỗi ngày ngài tiếp tục giảng dạy trong trường học của một người tên là Ty-ran, và việc này tiếp tục kéo dài trong vòng hai năm (8), kết quả là các môn đồ trong thành được rửa tội nhân danh Đức Chúa và nhận lãnh Thần Khí qua việc đặt tay của ngài (9). Như vậy, việc lo âu chính yếu của các thánh Tông đồ là sau khi giảng dạy cho các tín hữu đầu tiên, các ngài còn lo cho họ lãnh nhận các bí tích, tập họp lại để cầu nguyện chung, và giúp họ sống phù hợp theo tinh thần Kitô giáo.

MR 200,2,2

Đây là điều anh em buộc phải làm trước mọi chuyện. Anh em phải theo gương các Tông đồ đặc biệt chú tâm lo sao cho trẻ anh em dạy dỗ lãnh nhận các bí tích, giúp chúng sẵn sàng lãnh nhận bí tích Thêm Sức với những tâm tình thích hợp để được đầy tràn Thần Khí và những ơn ích của bí tích này. Anh em phải lưu tâm giúp chúng năng đi xưng tội, sau khi đã dạy chúng biết cách xưng tội cho nên. Phải giúp chúng sẵn sàng rước lễ lần đầu một cách thánh thiện, và sau đó năng đi rước lễ, để chúng có thể giữ vững các ân sủng đã nhận trong lần rước lễ đầu tiên.

Ôi! Nếu anh em hiểu được việc giúp trẻ giữ vững và gia tăng ân sủng nhờ siêng năng lãnh nhận các bí tích mà anh em đang làm cho trẻ là việc hết sức tốt lành, thì anh em sẽ không bao giờ dám xao lãng việc dạy dỗ trẻ.

Điểm 3

MR 200,3,1

Thánh Giacôbê nói: Ai bảo rằng mình có đức tin mà không có việc làm, thì đức tin ấy có ích gì, đức tin ấy có cứu sống mình được chăng? (10) Như vậy, nếu anh em chỉ dạy học sinh các chân lý đức tin một cách suông, mà không dạy chúng làm các việc lành thì điều ấy ích chi cho anh em? Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (11). Thật chưa đủ nếu anh em chỉ dạy chúng về các mầu nhiệm và chân lý của đạo thánh chúng ta, mà không giúp chúng nhận biết các nhân đức Kitô chính yếu, và nếu không đặc biệt chú tâm giúp chúng thực hành các điều này, cũng như giúp chúng làm tất cả các điều tốt lành hợp với tuổi chúng. Dù cho đức tin chúng sống động đến độ nào đi nữa, nhưng nếu chúng không quyết tâm làm việc lành, thì đức tin ấy chẳng đem lại ích lợi gì cho chúng cả.

MR 200,3,2

Nếu anh em muốn những ai mình dạy dỗ đi đúng trên con đường dẫn tới Thiên Đàng, thì anh em phải giảng dạy cách ngôn này cách đặc biệt, để sau này anh em có thể nói với chúng: Điều an ủi chúng tôi là các con đã sống không trách vào đâu được (12). Hãy gợi lên trong chúng lòng đạo đức và dạy cho chúng biết nghiêm trang trong nhà thờ (13) và trong khi làm các việc đạo đức ở trường. Hãy gieo vào lòng chúng lòng quý trọng nhân đức đơn sơ và khiêm nhường (14) mà Đức Chúa chúng ta đã đặc biệt nhấn mạnh trong Tin Mừng. Đừng quên giúp chúng đạt cho được nhân đức dịu dàng và kiên nhẫn (15), yêu mến và kính trọng cha mẹ (16), và tất cả những gì liên quan đến lối sống của một trẻ Kitô, hay nói cách khác, tất cả những gì đạo chúng ta đòi hỏi.

Trích dẫn Thánh Kinh :

1- Ep 2: 20-22 2- Cv 5:42 3- Cv 2:47

4- Cv 6: 1-4 5- Lc 19:47 6- Lc 21:37

7- Cv 2: 41-45 8- Cv 19: 8-10 9- Cv 19: 5-6

10- Gc 2:14 11- Gc 2:26 12- 2Cr 7: 11-13

13- 1Tm 6:11 14- Mt 11:29 15- Cl 3:12

16- Ep 6:2

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật