Bài Nguyện Gẫm Thứ Chín_Tuần Tĩnh Tâm

20/05/2021nulasanvnNguyện Gẫm La San
Hãy hành động thế nào để qua lòng nhiệt thành anh em có thể cho thấy những bằng chứng rõ rệt anh em yêu thương những trẻ Thiên Chúa ủy thác cho mình, như Đức Giêsu Kitô yêu thương Giáo Hội của Người.

Bài Nguyện Gẫm Thứ Chín - MR 201

BỔN PHẬN NHỮNG AI DẠY DỖ GIỚI TRẺ
PHẢI NHIỆT THÀNH CHU TOÀN NHIỆM VỤ RẤT THÁNH NÀY

Điểm 1

MR 201,1,1

Suy niệm về điều thánh Phaolô nói: Trong Giáo Hội, Thiên Chúa đã đặt các Tông đồ, các ngôn sứ, và các thầy dạy (1), và anh em sẽ xác tín rằng chính Thiên Chúa cũng đã đặt để anh em trong nhiệm vụ đang làm. Vị thánh này còn cho anh em thấy một biểu thức khác của điều này khi ngài nói : Có nhiều thừa tác vụ khác nhau, có nhiều hoạt động khác nhau, và Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung, nghĩa là vì lợi ích cho Giáo Hội. Người thì được Thần Khí ban cho ơn ăn nói khôn ngoan, kẻ khác được ơn đức tin bởi cùng một Thần Khí (2).

Anh em phải vững tin rằng, đây chính là ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, ơn Người ủy thác cho anh em việc dạy dỗ trẻ, loan báo Tin Mừng cho chúng, và giáo dục chúng trong tinh thần của đạo. Nhưng khi kêu gọi anh em vào thừa tác vụ thánh này, Người đòi hỏi anh em phải chu toàn nhiệm vụ này với lòng nhiệt thành sốt sắng lo phần rỗi của trẻ, vì đây là việc của Thiên Chúa, và Người chúc dữ kẻ nào làm việc của Người cách cẩu thả (3).

MR 201,1,2

Vậy anh em phải tỏ rõ anh em luôn xem mình là thừa tác viên của Thiên Chúa trong mọi cách cư xử với trẻ đã được ủy thác cho mình, bằng cách thi hành việc này với một đức ái và một lòng nhiệt thành chân tính và đích thực, hết sức nhẫn nãi chấp nhận những đau khổ sẽ phải chịu, sẵn lòng chịu người đời khinh chê, và bị bách hại đến độ hy sinh mạng sống mình vì Đức Giêsu trong khi thi hành thừa tác vụ (4).

Chính lòng nhiệt thành mà anh em phải được nung nấu sẽ đặt anh em trong những tâm trạng trên, nhìn nhận chính Thiên Chúa đã kêu gọi và chọn định anh em cho việc này, và đã sai anh em đi làm vườn nho của Người (5). Vậy, anh em hãy làm việc này với hết tâm tình của con tim, và chỉ làm vì Người mà thôi.

Điểm 2

MR 201,2,1

Điều khiến anh em phải có thêm lòng nhiệt thành sốt sáng hơn nữa trong bậc sống của mình, là anh em không những chỉ là thừa tác viên của Thiên Chúa, nhưng còn là thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô và của Giáo Hội. Thánh Phaolô nói ngài muốn mọi người phải xem những ai rao giảng Tin Mừng như những thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô (6), những người viết sứ điệp Chúa truyền, không phải bằng mực nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải trên những bia đá nhưng trên những bia thịt, con tim của trẻ (7).

Vì thế, trong tư cách này anh em chỉ có thể có một mục đích duy nhất là yêu mến và làm sáng danh Thiên Chúa, vì lòng mến Thiên Chúa phải thôi thúc anh em, bởi Đức Giêsu Kitô đã chết cho tất cả, hầu những ai sống không còn sống cho mình nữa, nhưng cho Đấng đã chết vì mình. Đây là điều lòng nhiệt thành buộc anh em phải làm sao cho học sinh mình cảm thấy như chính Thiên Chúa giảng dạy chúng qua anh em, vì anh em là đại sứ của Đức Giêsu Kitô (8).

MR 201,2,2

Anh em cũng phải tỏ cho Giáo Hội thấy anh em yêu mến Giáo Hội nhường bao (9), và chứng tỏ cho Giáo Hội thấy lòng nhiệt thành của anh em, bởi vì anh em làm việc cho Giáo Hội (Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô). Anh em trở thành thừa tác viên của Giáo Hội, theo lệnh truyền của Thiên Chúa để ban phát Lời Người (10). Vì Giáo Hội rất nhiệt thành lo việc thánh hóa con cái mình, nên anh em có bổn phận phải thông phần vào lòng nhiệt thành ấy, ngõ hầu anh em có thể thưa cùng Thiên Chúa, như vua thánh Đa-vít, lòng nhiệt thành của Nhà Chúa thiêu đốt con (11). Nhà này chính là Giáo Hội, vì các tín hữu tạo nên tòa nhà này, một tòa nhà xây dựng trên nền tảng các Tông đồ, và được Đức Giêsu Kitô là Tảng Đá Góc dựng lên (12).

Hãy hành động thế nào để qua lòng nhiệt thành anh em có thể cho thấy những bằng chứng rõ rệt anh em yêu thương những trẻ Thiên Chúa ủy thác cho mình, như Đức Giêsu Kitô yêu thương Giáo Hội của Người. Hãy giúp chúng hội nhập thật sự vào kiến trúc của tòa nhà này, và để một ngày nào đó khi đến trước mặt Đức Giêsu Kitô chúng sáng láng vinh quang, không vương tì ố, không một vết nhăn và không gì đáng trách (13), ngõ hầu các thế hệ tương lai nhận biết sự phong phú dồi dào của ân sủng Thiên Chúa đã ban cho chúng (14) bằng cách cho chúng được dạy dỗ, và ân sủng Người đã ban cho anh em để dạy dỗ và giáo dục chúng, hầu mai ngày chúng có thể trở thành người thừa tự của Nước Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (15).

Điểm 3

MR 201,3,1

Mục đích thừa tác vụ của anh em là mang lại sự cứu sống các linh hồn, nên mối lo âu đầu tiên anh em phải có là làm sao đạt được mục đích này với hết khả năng mình. Về việc này anh em phải bắt chước Thiên Chúa một phần nào đó, vì Người đã quá yêu thương các linh hồn Người tạo dựng (16), nên khi Người thấy họ sa vào tội lỗi và không thể tự thoát ra được, lòng nhiệt thành và ưu ái của Người cho phần rỗi của họ đã khiến Người sai chính Con của Người đến cứu họ thoát khỏi tình trạng đốn mạt này. Đây là điều khiến Đức Giêsu Kitô nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (17).

Đó là điều Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô đã làm để mang lại cho các linh hồn ân sủng họ đã đánh mất. Nếu anh em nhiệt tâm lo phần rỗi của trẻ, anh em sẽ có rất nhiều việc để làm trong thừa tác vụ của mình. Đối với chúng, anh em phải có tâm trạng thánh Phaolô đã dành cho những ai nghe ngài rao giảng Tin Mừng. Ngài đã viết cho họ, ngài không tìm kiếm của cải họ có, nhưng chỉ tìm kiếm linh hồn họ mà thôi (18).

MR 201,3,2

Lòng nhiệt thành anh em phải có, phải thật tích cực và sống động đến độ anh em có thể nói với cha mẹ của trẻ được ủy thác cho mình săn sóc, điều đã chép trong Kinh Thánh: Hãy cho chúng tôi các linh hồn, còn những điều khác, xin quý vị cứ giữ lấy (19) ; nghĩa là chúng tôi chỉ có bổn phận lo cho phần rỗi các linh hồn. Và cũng chính vì lý do này anh em dấn thân nhận lãnh trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ trẻ. Hãy nói cho cha mẹ điều Đức Giêsu Kitô đã nói về đàn chiên mà Người là Đấng Chăn Chiên, một đàn chiên cần được Người cứu sống : Tôi đến để chúng có sự sống và sự sống dồi dào (20). Đây phải là lòng nhiệt thành sốt mến anh em phải có cho phần rỗi linh hồn của những trẻ anh em dạy dỗ, khi anh em được mời gọi hy sinh chính mình và suốt đời lo cống hiến cho trẻ một nền giáo dục Kitô, cùng mang lại cho chúng đời sống ân sủng trong thế gian này và sự sống vĩnh cửu trong đời sau.

Trích dẫn Thánh Kinh :

1- 1Cr 12:28 2- 1Cr 12: 5-9 3- Gr 48:10

4- 2Cr 6: 3-9 5- Mt 20:3 6- 1Cr 4:1

7- 2Cr 3:3 8- 2Cr 5: 14-15, 20 9- 2Cr 8:24

10- Cl 1: 24-25 11- Tv 69:10 12- Ep 2: 20-22

13- Ep 5: 25-27 14- Ep 2:7 15- Rm 8:17

16- Ep 5: 1-2 17- Ga 3:16 18- 2Cr 12:14

19- Ga 14:21 20- Ga 10:10

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật