Bài Nguyện Gẫm Thứ Bảy_Tuần Tĩnh Tâm

20/05/2021nulasanvnNguyện Gẫm La San
Dạy dỗ trẻ em về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, và những gì Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất khi Người còn ở dưới thế, chính là đặt nền móng cho tòa nhà Giáo Hội (4)

 

Bài Nguyện Gẫm Thứ Bảy MR 199

CHĂM LO DẠY DỖ GIỚI TRẺ
LÀ MỘT CÔNG VIỆC TỐI CẦN THIẾT CHO GIÁO HỘI

Điểm 1

MR 199,1,1

Như thánh Phaolô đã nói về chính mình, Thiên Chúa đã tuyển chọn và dành riêng ngài để rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, nên đã cho ngài một sự hiểu biết độc đáo về các mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô (1), đến độ ngài trở nên như một kiến trúc sư tài ba, đặt nền móng tòa nhà đức tin và đạo mà Thiên Chúa đã xây lên trong các thành phố nơi thánh Phaolô loan báo Tin Mừng, theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho ngài (2). Ngài là người đầu tiên giảng đạo tại các nơi ấy. Do đó thánh Phaolô nói rất đúng, những ai được nghe Tin Mừng ngài rao truyền là công trình của ngài và ngài đã sinh họ ra trong Đức Giêsu Kitô (3).

Không dám ví mình với vị thánh cả này (tuy có sự chênh lệch giữa công việc của ngài và của mình), nhưng anh em có thể nói rằng mình cũng làm một việc như ngài, cũng thi hành một thừa tác vụ như ngài trong công việc của mình. Vì thế, anh em phải xem công việc của mình như là một trong những công việc của mình như là một trong những công việc tối quan trọng và tối tân cần thiết trong Giáo Hội mà anh em đã được các chủ chăn và cha mẹ trao phó.

MR 199,1,2

Dạy dỗ trẻ em về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, và những gì Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất khi Người còn ở dưới thế, chính là đặt nền móng cho tòa nhà Giáo Hội (4). Vì theo thánh Phaolô, không có đức tin không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, do đó không thể được cứu sống và không thể được vào quê hương trên trời: Vì đức tin là nền tảng của đức cậy (5). Như vậy sự hiểu biết đức tin mà mỗi người phải có, và việc dạy dỗ những gì liên quan đến đức tin cho những ai chưa biết là một trong những điều tối quan trọng trong đạo chúng ta.

Anh em phải cảm thấy vinh dự nhường bao khi được Giáo Hội trao cho anh em một công việc rất thánh và rất cao quý như thế, và khi được Giáo Hội chọn mình để dạy cho trẻ hiểu biết về đạo và tinh thần Kitô giáo.

Hãy cầu xin Thiên Chúa cho anh em trở nên xứng đáng để thực thi một thừa tác vụ cao quý như vậy một cách xứng đáng với Người.

Điểm 2

MR 199,2,1

Tầm quan trọng của thừa tác vụ này tỏ hiện qua sự kiện các vị giám mục thánh thiện của Giáo Hội sơ khai luôn xem việc này như là nhiệm vụ chính yếu của họ, và còn xem việc dạy giáo lý cho các dự tòng và tân tòng như là một vinh dự. Thánh Xy-ri-lô, thượng phụ thành Giê-ru-sa-lem, và thánh Âu tinh đã để lại cho chúng ta các bộ giáo lý do chính các ngài viết và giảng dạy, cùng truyền cho các linh mục, những người đang giúp các ngài trong công tác mục vụ, cũng dạy như thế. Thánh Giê-rô-ni-mô, một con người hiểu biết sâu rộng, qua lá thư cho Lê-ta, chứng tỏ rằng ngài xem việc huấn giáo một trẻ nhỏ còn vinh dự hơn việc dạy kèm một hoàng đế vĩ đại. Ghét-son, vị chưởng ấn nổi tiếng của Đại học Pari, đã rất quý trọng thừa tác vụ này đến độ chính ông cũng đã thực thi việc này.

Lý do khiến các vị thánh lớn này làm như thế, bởi vì giảng dạy là thừa tác vụ đầu tiên Đức Giêsu Kitô đã trao cho các thánh Tông đồ, như thánh Luca kể lại. Ngay khi Đức Giêsu vừa chọn xong các Tông đồ, Người liền phái họ đi rao truyền nước Thiên Chúa (6). Đây cũng là điều Đức Giêsu căn dặn các Tông đồ rất rõ ràng ngay trước khi Người từ giã họ : Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần (7).

MR 199,2,2

Đây cũng là điều đầu tiên thánh Phêrô đã làm trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sau khi Thần Khí ngự xuống, và đây là điều khiến ba ngàn người ngay sau đó đã tin vào Đức Giêsu Kitô (8). Đây cũng là công việc độc đáo của Thánh Phaolô, như đã thấy qua các bài giảng thuyết của ngài ở A-rê-ô-pa-gô, và trước mặt các ông Phê-li-xê và Phét-tô, như đã chép trong sách Công vụ Tông đồ. Thánh Phaolô chứng tỏ cho các tín hữu thành Cô-rin-tô thấy, thật đau khổ cho ngài nếu ngài đến mà chẳng đem lại lợi ích gì cho họ qua việc dạy dỗ và huấn giáo (9).

Nhưng Đức Giêsu Kitô đã không những chỉ trao phó cho các Tông đồ việc giảng dạy giáo lý, mà chính Người cũng đã làm việc này và giảng dạy các chân lý chính yếu của đạo chúng ta, như được kể lại trong rất nhiều đoạn Tin Mừng, khi Người bảo cùng các Tông đồ : Thầy phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, vì Thầy được sai đi cốt để làm việc đó (10).

Hãy tự nhủ Đức Giêsu Kitô đã sai phái anh em đi và Giáo Hội cũng dùng anh em, những thừa tác viên của Giáo Hội, cũng cốt để làm chuyện đó. Hãy hết sức chuyên cần để chu toàn nhiệm vụ này với lòng nhiệt thành và thành công như các thánh đã làm.

Điểm 3

MR 199,3,1

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các giám mục tiên khởi của Giáo Hội sơ khai, và các thánh Tông đồ rất quý trọng công việc dạy dỗ các dự tòng và tân tòng, và khi thấy thánh Phaolô đặc biệt hãnh diện vì mình được sai đi rao giảng Tin Mừng, không bằng lời lẽ khôn khéo, để Thập giá Đức Giêsu Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thiên Chúa biến sự khôn ngoan thế gian thành điên rồ. Thế gian tuy được soi sáng bởi sự khôn ngoan và ánh sáng thần linh, đã không biết dùng sự khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của việc rao giảng Tin Mừng để cứu những người tin (11).

Lý do khiến thánh Phaolô nói như thế vì bí mật của Thiên Chúa đã được mặc khải cho ngài, và ngài nhận được ơn tỏ cho muôn dân thấy sự phong phú khôn lường của Đức Giêsu Kitô (12), ngõ hầu những ai giao ước của Thiên Chúa, không niềm hy vọng nơi các giao ước của Thiên Chúa, không niềm hy vọng nơi các lời hứa của Người, nay nhờ thuộc về Đức Giêsu Kitô, họ không còn xa lạ nữa, nhưng đã trở thành những người đồng hương với các thánh, người nhà của Thiên Chúa, là tòa nhà xây dựng trên nền móng các thánh Tông đồ và được Đức Giêsu Kitô dựng lên ; và như thế họ trở thành cung thánh nơi Thiên Chúa ngự nhờ Thần Khí (13).

MR 199,3,2

Đây là kết quả đạt được trong Giáo Hội, sau các thánh Tông đồ, qua việc dạy dỗ của các vị giám mục và chủ chăn nổi tiếng của Giáo Hội, những người dấn thân lo dạy những ai muốn trở thành Kitô hữu. Đó cũng là lý do khiến các ngài rất quý trọng và hết sức chăm lo công việc này.

Đây cũng phải là điều thúc đẩy anh em quý trọng đặc biệt việc dạy dỗ và giáo dục Kitô cho trẻ, vì đó là một trong các phương tiện giúp chúng trở thành những người con đích thực của Thiên Chúa và công dân trên trời. Đây chính là nền tảng và sự nâng đỡ cho lòng đạo đức của trẻ và của tất cả những gì tốt đẹp xảy ra trong Giáo Hội.

Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa vì ơn Người đã ban cho trong công việc của mình, là được thông phần vào thừa tác vụ của các thánh Tông đồ, các giám mục và chủ chăn chính yếu của Giáo Hội (14). Anh em hãy tôn trọng thừa tác vụ của mình bằng cách trở nên những thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, như thánh Phaolô dạy (15).

Trích dẫn Thánh Kinh :

1- Gl 1: 15-16 2- 1Cr 3: 9-10 3- 1Cr 9:1

4- Ep 2:22 5- Đức Tin 11: 1-6 6- Lc 9: 1-2

7- Mt 28:19 8- Cv 2: 14-41

9- Cv 17: 22-31 ; 24: 10-31 ; xem 1Cr 9: 16-23 ; 2Cr 12: 14-15

10- Lc 4:43 11- 1Cr 1: 17-21 12- Ep 3: 3,8

13- Ep 2: 12, 19, 20, 22 14- Rm 11:13 15- 2Cr 3:6

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật