Bài Học Từ Lời Chúa_Chúa Nhật 3 MC_A_Ga 4:13-14

08/03/2023SH. Giuse Lê Văn Phượng, FSCSuy niệm Chúa Nhật
Nước hằng sống cũng chính là Thánh Thể, nơi Thánh Thể, chúng ta cũng nhận được sự bảo đảm là thân xác chúng ta sẽ được sống lại trong ngày tận thế, vì Chúa chúng ta đã đoan hứa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:54).

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 3 MC A

Nước Hằng Sống và điều kiện để nhận được nước ấy

Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.
Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.
Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy
một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

(Ga 4:13-14)

 

Con người sinh ra là “khát”: khát nước cho cơ thể, khát sự hiểu biết để mở mang trí tuệ, khát tiền của cho giàu có sung túc, khát nhục dục để vui thú cái xác thịt... Trong tất cả những cơn khát ấy không bao giờ con người được thoả mãn, vì đó chỉ là những thoả mãn chóng qua. Chỉ khi nào khía cạnh tâm linh được giải khát, con người sẽ không bao giờ khát nữa... Lời Chúa trong Tin Mừng Gioan 4:5-42 tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria về Nước Hằng Sống, thứ nước mà chỉ có Ngài ban cho mới không bao giờ khát nữa (c.13) vì đem lại sự sống đời đời (c.14)

"Chị cho tôi xin chút nước uống!" (c.7) Đoạn Tin Mừng mô tả Đức Giêsu đi đường mỏi mệt, ngồi xuống bên bờ giếng Giacóp và xin người phụ nữ Samaria chút nước uống. Nước uống tự nhiên giúp giải khát và làm cho thân thể giảm bớt mệt nhọc. Một người bị khát mà thiếu nước uống có thể dẫn đến cái chết. Nước tự nhiên cần thiết và quan trọng cho con người, và mỗi khi khát con người lại phải uống. Nước uống tự nhiên giúp con người giải khát về mặt thể lý và cũng giúp thân xác con người được lớn lên.

"Ai uống nước này, sẽ lại khát.” (c.13) Không chỉ khát về mặt thể lý, con người khát về mặt tinh thần, tri thức nhân loại cũng là loại “nước” để làm bồi bổ cho con người khỏi sự ngu dốt, gia tăng hiểu biết. Người có tri thức thường dễ thành công trên đường đời, do vậy người ta cứ chạy theo sự học để lấy được bằng cấp này đến bằng cấp khác, thế gian không thiếu những người không bao giờ thoả mãn về sự học của mình và càng học họ càng thấy mình dốt!

"Ai uống nước này, sẽ lại khát.” (c.13) Có một thứ “khát” mà con người không bao giờ thoả mãn đó là khát vọng có tiền của, vật chất; khát vọng thoả mãn lạc thú. Càng có tiền nhiều của thì càng tham lam vô độ và sẳn sàng làm mọi cách để tìm cho được nhiều tiền, ngay cả những cách để tiện và bẩn thỉu nhất. Kẻ ham tiền của chẳng bao giờ thoả mãn về tiền của mình có!

Vậy thì làm sao để con người có thể thoả mãn được mọi cơn khát trong đời sống. Đức Giêsu đã nói với người phụ nữ Samaria: “ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." (Ga 4:13-14), lúc ấy con người mới thoả lòng thoả dạ. Đó mới quả thực là nước hằng sống.

Vậy nước hằng sống là gì? Có thể hiểu nước hằng sống là mạc khải hoặc giáo huấn của Đức Giêsu. Ngài là Lời Khôn Ngoan của Thiên Chúa, lời ban sự sống đời đời cho những ai tin. Nước hằng sống cũng có thể hiểu là Thánh Thần do chính Đức Giêsu thông ban. “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Chính Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.” (Ga 6:63)[1]. Nước hằng sống cũng chính là Thánh Thể, nơi Thánh Thể, chúng ta cũng nhận được sự bảo đảm là thân xác chúng ta sẽ được sống lại trong ngày tận thế, vì Chúa chúng ta đã đoan hứa: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6:54). “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng nhờ Tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6:57). Với Thánh Thể, chúng ta biết được “bí mật” của sự sống lại, như thánh Inhaxiô thành Antiokia xác tín Bánh Thánh như là “linh dược đem lại sự bất tử, một phương thuốc diệt trừ sự chết.”[2]

 

Theo đoạn văn Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ cho ta những cách thế để nhận được nước hằng sống. Cách thứ nhất là nhận ra ân huệ của Thiên Chúa ban và Đấng Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu và khiêm tốn cúi mình để xin Ngài ban cho. "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." (c.10)

Kế đến là biết nhận biết con người thực của chính mình. Đức Giêsu giúp người phụ nữ Samaria đối diện với con người thực khi trả lời: Chị nói: "Tôi không có chồng" là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."

Thứ ba là phải có sự thờ phượng Thiên Chúa đích thật là thờ phượng trong thần khí và sự thật. “Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (c.23-24).

Thứ bốn là phải biết lấy thánh ý Chúa làm của ăn và của uống để nuôi sống bản thân: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy.” (c.34)

Cuối cùng là nhận biết và tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia – gọi là Đấng Kitô. "Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." (c.25-26)

Lạy Chúa, các bậc hiền nhân, các thánh khi còn sống nhờ tin và gắn bó với Chúa Giêsu, Con Chúa nên được uống nước hằng sống để no thoả tâm linh, nhờ thế mà các ngài đã vượt qua được những cơn khát tiền tài, danh vọng, lạc thú. Xin giúp chúng con biết hằng ngày tìm đến với nguồn mạch nước hằng sống là Lời Chúa và Thánh Thể để nơi đó, linh hồn con được no thoả không còn khát nữa và “nước ấy sẽ trở thành nơi con một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

 

SH. Giuse Lê văn Phượng, fsc

 

 

 

 

[1] Nhóm PDPVCGK, Kinh Thánh, ấn bản 2011. Xem Chú dẫn Tin Mừng Gioan điểm (a) chương 4:7-14

[2] Gioan Phaolô II, TĐ Thánh Thể, 2003, số 16 và 18

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật