12

Đôi nét về Cộng Đoàn Úc

CỘNG ĐOÀN ÚC

Tháng 1 năm 2009, Chị Mary và Chị Sunnathan đã đưa chị  Anna Thân Thị Bích và Chị Anna Trịnh Thị Bích Huyền tới Úc để sống thử nghiệm, bước đầu hiện diện và du học.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật