12

Đôi nét về Cộng Đoàn Tình Thương

CỘNG ĐOÀN TÌNH THƯƠNG

Cộng đoàn nữ La San Tình Thương được thành lập ngày 14 tháng 9 năm 2000 thuộc Giáo xứ Lợi-Hà, Giáo phận Xuân Lộc.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật