12

Đôi nét về Cộng Đoàn Tân Cang

CỘNG ĐOÀN TÂN CANG

Sau biến cố 1975 các chị Nữ La San đi lập cộng đoàn Tân Cang. Các chị em làm rẫy, trồng hoa màu để sống còn trong giai đoạn khó khăn này.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật