12

Đôi nét về Cộng Đoàn Sinh viên AT

CỘNG ĐOÀN SINH VIÊN AT

Để tiếp nhận các thế hệ sinh viên đến trọ học, cộng đoàn sinh viên AT (Phù Sa II) được thành lập và Đức Cha Phao-Lô Nguyễn Văn Hòa chuẩn nhận và cho phép đặt Mình Thánh Chúa vào năm 2007.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật