12

Đôi nét về Cộng Đoàn Phù Sa

CỘNG ĐOÀN PHÙ SA

Ngày 12-08-2002 cộng đoàn Phù Sa I chính thức được thành lập với sự chuẩn nhận của Đức Cha Phao-Lô Nguyễn Văn Hòa và được phép đặt Mình Thánh Chúa vào ngày 27-10-2008.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật