12

Đôi nét về Cộng Đoàn Lộc Thái

CỘNG ĐOÀN LỘC THÁI

Năm 2001, với ý tưởng phục vụ giáo dục ở vùng cao su Bình Phước, chị Bề Trên Miền Mađalêna Vũ Thị Thơ đã nhờ người liên lạc tìm mọi cách cho chị em có đất để sinh hoạt, để hiện diện và đem Chúa đến ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật