12

Đôi nét về Cộng Đoàn Campuchia

CỘNG ĐOÀN CAMPUCHIA

Với lời mời gọi cùng cộng tác của các Sư Huynh La San thuộc Tỉnh Dòng La San Việt Nam đang sống và phục vụ tại Campuchia, đã có ba Chị Em Nữ La San được Hội Dòng sai đi để đến với vùng đất mới, ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật