12

Giải thích việc rước lễ thiêng liêng khi tham dự thánh lễ trực tuyến

SƯ PHẠM GIÁO LÝ

Khi hiện diện trong nhà nguyện có lưu giữ Mình Thánh Chúa, có được rước Mình Thánh đang lưu giữ nơi Nhà tạm lúc tham dự Thánh lễ trực tuyến không?

Chi tiết

Thường huấn và họp mặt Chị Em Nữ La San 05/2021

THƯỜNG HUẤN

Thứ Bảy hôm nay, ngày 08/05/2021, một ngày không giống như mọi ngày – tất bật và nhộn nhịp. Từng đoàn xe từ các cộng đoàn đã "cập bến" Nhà Dòng. Từ miền duyên hải đến miền sơn cước, tất cả đều quy tụ ...

Chi tiết

KỊCH BẢN KỊCH NGẮN_ Giuse Cupertino_Ông thánh bất đắc dĩ

KỊCH KINH THÁNH

Xin giới thiệu cùng quý độc giả kịch bản kịch ngắn GIUSE CUPERTINÔ_ ÔNG THÁNH BẤT ĐẮC DĨ do Linh mục Carôlô Hồ Bạc Xái biên kịch.

Chi tiết

Giáo án giáo lý Bao Đồng 4 _ TNTT Sài Gòn_Phần Kinh Thánh

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Giáo Án giáo lý Bao Đồng 4_TNTT Sài Gòn_Phần Kinh Thánh do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng biên soạn

Chi tiết

Giáo án Giáo Lý Bao Đồng 3 _ TNTT Sài Gòn_Phần Lịch Sử Cứu Độ

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả Giáo Án giáo lý Bao Đồng 3_TNTT Sài Gòn_Phần Lịch Sử Cứu Độ do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng biên soạn

Chi tiết

Giáo án giáo lý Bao Đồng 2 _TNTT Sài Gòn_Phần Bí Tích và Hội Thánh học

GIÁO ÁN GIÁO LÝ

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Giáo Án Giáo Lý Bao Đồng 2_TNTT Sài Gòn_Phần Bí Tích và Hội Thánh học do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng FSC biên soạn.

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_Bài 10_Tâm lý tuổi thanh niên 18-25 tuổi

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 10: TÂM LÝ TUỔI THANH NIÊN (18-25 tuổi)_Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn).

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_Bài 9_Thiết lập mối quan hệ làm việc giữa học sinh và đồng nghiệp

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 9: THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HỌC SINH VÀ ĐỒNG NGHIỆP_Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng biên soạn.

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_Bài 8_ Vài phương pháp giáo dục giúp trẻ trưởng thành

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 8: VÀI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GIÚP TRẺ TRƯỞNG THÀNH_ Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phương, FSC biên soạn.

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_Bài 7_ Giáo dục tâm lý trẻ bất thường

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 7: GIÁO DỤC TÂM LÝ TRẺ BẤT THƯỜNG_ Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_Bài 6_Tâm lý tuổi vị thành niên (15-18 tuổi)

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 6: TÂM LÝ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (15-18 tuổi)_ Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, FSC biên soạn.

Chi tiết

TÂM LÝ SƯ PHẠM_ Bài 5_Tâm lý tuổi thiếu niên (11-15 tuổi)

TÂM LÝ SƯ PHẠM

Xin giới thiệu cùng quý độc giả nội dung Bài 5: TÂM LÝ TUỔI THIẾU NIÊN (11-15 TUỔI)_Trích sách Tâm lý sư phạm do Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng biên soạn.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật