12

Đôi nét về Cộng Đoàn Thái Lan

CỘNG ĐOÀN THÁI LAN

Cộng đoàn Nữ La San Việt Nam chính thức được bắt đầu từ ngày 13/05/2018 tại Sẳng Khla Buri, Thái Lan. Sứ mạng của chị em ở đây là giáo dục các em Mầm Non và trông coi các em nội trú nữ.

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật