12

Đôi nét về Cộng Đoàn Hoà An

CỘNG ĐOÀN HOÀ AN

Năm 1997, nhờ sự hỗ trợ của Cha Giuse Phạm Văn Lý, Dòng Nữ La San đã mua được một miếng đất cách Nhà thờ giáo xứ khoảng 30m. Sau vài năm mua đất Cha Giuse, ban hành giáo và giáo dân giáo xứ Hòa An ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật