12

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 2 tuần VII Phục Sinh_Ga 16,29-33

Suy niệm hằng ngày

Lịch sử Giáo Hội mở ra với những cuộc bách hại. Và trải qua 2000 năm, bị nghi ngờ, bị thù ghét và bách hại luôn là số phận của người Kitô hữu. Tại sao ? Lời Chúa Giê-su hôm nay là câu trả lời quý giá ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 6 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,20-23a

Suy niệm hằng ngày

Mỗi người hãy cưu mang và sinh sản chính bản thân mình. Như ngày xưa Chúa đã bảo ông Nicôđêmô thế nào thì hôm nay Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta như thế : mỗi người chúng ta cần phải sinh lại thành ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 5 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,16-20

Suy niệm hằng ngày

"Chúng con sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn chúng con sẽ biến thành niềm vui" : Chỉ khi nào ở trên trời thì chúng ta mới có thể hoàn toàn vui thôi, còn bao lâu còn ở trần gian thì vui buồn lẫn lộn.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 4 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,12-15

Suy niệm hằng ngày

Xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội nhiều gian dối, ngay cả mỗi người đối với bản thân mình mà cũng thường tự dối gạt mình : mình xấu mà mình nghĩ mình tốt, mình sai mà mình nghĩ ...

Chi tiết

Hạt giống Nảy Mầm_Thứ 3 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,5-1

Suy niệm hằng ngày

Một nguyên tắc triết lý rất cơ bản là "Errare humanum est", nghĩa là đã là người thì thế nào cũng có sai lầm. Cho nên nhận ra những sai lầm của mình là một điều cần thiết và rất hữu ích để còn có thể ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 2 Tuần VI Phục Sinh_Ga 15,26-16,4

Suy niệm hằng ngày

Bài Tin Mừng này nhắc cho chúng ta nhớ đến một Đấng Parakletos mà chúng ta vẫn hằng có sát bên cạnh mình thế mà chúng ta thường quên, đó là Chúa Thánh Thần.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 7 Tuần V Phục Sinh_Ga 16,23b-28

Suy niệm hằng ngày

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng hai chữ "Ngày ấy", vẽ lên một tương lai rất tốt đẹp : "Ngày ấy... chúng con xin Chúa Cha điều gì thì Ngài sẽ ban cho chúng con nhân danh ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 6 Tuần V Phục Sinh_Ga 15,12-17

Suy niệm hằng ngày

Yêu thương, nếu chỉ là một cảm giác dễ chịu thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh. Cho đi càng nhiều, hy sinh càng lớn thì tình yêu càng đúng nghĩa.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 5 Tuần V Phục Sinh_ Ga 15,9-11

Suy niệm hằng ngày

Tôi yêu Chúa. Nhưng tôi không luôn yêu Ngài. Tình yêu của tôi đối với Ngài lúc có lúc không, có khi nồng nàn, có khi lạnh nhạt.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 4 Tuần V Phục Sinh_Ga 15,1-8

Suy niệm hằng ngày

Chữ "Kitô hữu" có nghĩa là "người thuộc về Đức Kitô". Cho nên cuộc sống kitô hữu đương nhiên phải là sống trong Đức Kitô và sống bằng sức sống của Ngài.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 3 Tuần V Phục Sinh_Ga 14,27-31a

Suy niệm hằng ngày

Còn gì quý hơn một cuộc sống mà tâm hồn luôn bình an thư thái. Bởi thế chúng ta có thể đề ra cho mình cả một chương trình sống mà mục tiêu là tạo dựng và gìn giữ bình an trong tâm hồn

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật