12

Hạt giống nảy mầm_Thứ 3 tuần VIII Thường Niên_Mc 10,28-31

Suy niệm hằng ngày

Kẻ dâng mình cho Chúa bỏ hạnh phúc lứa đôi… Nhiều khi tôi không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì tôi vẫn còn tính toán theo khoa toán học của thế gian. Tôi có thể nói như Phêrô chưa : "Đây con ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 2 tuần VIII Thường Niên_Mc 10,17-27

Suy niệm hằng ngày

"Anh chỉ còn thiếu một điều, là anh hãy bán đi tất cả tài sản, đem bố thí cho người nghèo…" : Câu này cũng đúng cho tôi. Hình như cái gì tôi cũng sẵn sàng với Chúa cả, miễn là tôi không phải từ bỏ, ...

Chi tiết

Hạt giống Nảy Mầm_Thứ 7 tuần VII Phục Sinh_Ga 21,20-25

Suy niệm hằng ngày

Chúng ta hãy noi gương Gioan, trung thành "đi theo" Chúa Giêsu, biết "nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu", biết "hỏi" Chúa Giêsu, để có như thế chúng ta mới có thể "làm chứng" về Ngài.

Chi tiết

Hạt giống Nảy Mầm_Thứ 6 tuần VII Phục Sinh_Ga 21,15-19

Suy niệm hằng ngày

Và hôm nay, một lần nữa, trong ánh sáng Phục Sinh. Chúa Giê-su lại hỏi Phêrô, hỏi các môn đệ và hỏi chính tôi về một điều, một điều Người đã định nghĩa bằng trọn cuộc sống, đó là TÌNH YÊU

Chi tiết

Hạt giống Nảy Mầm_Thứ 5 tuần VII Phục Sinh_ Ga 17,20-26

Suy niệm hằng ngày

Lạy Cha, xin giữ chúng con trong tình hiệp nhất Không phải thứ hiệp nhất rẻ tiền : cố nhịn nói, cố tránh va chạm để người ngoài nhìn vào không biết chúng con đang chia rẻ Mà là sự hiệp nhất dám ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 4 tuần VII Phục Sinh_Ga 17,11b-19

Suy niệm hằng ngày

Ai đã trọn vẹn thuộc về Chúa thì cho dù người đó có sống giữa bao nguy hiểm quyến rũ của thế gian thì cũng không hề hấn gì. Người ấy như sen trong bùn, như ánh sáng chiếu trong đêm tối, như men vùi ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 3 tuần VII Phục Sinh_Ga 17,1-11a

Suy niệm hằng ngày

Khi người ta ở trong một tình thế nguy hiểm thì người ta phải đoàn kết lại với nhau. Chúa Giêsu biết chúng ta phải gặp nhiều thứ nguy hiểm ở thế gian nên Ngài xin Chúa Cha giúp chúng ta đoàn kết hiệp ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 2 tuần VII Phục Sinh_Ga 16,29-33

Suy niệm hằng ngày

Lịch sử Giáo Hội mở ra với những cuộc bách hại. Và trải qua 2000 năm, bị nghi ngờ, bị thù ghét và bách hại luôn là số phận của người Kitô hữu. Tại sao ? Lời Chúa Giê-su hôm nay là câu trả lời quý giá ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 6 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,20-23a

Suy niệm hằng ngày

Mỗi người hãy cưu mang và sinh sản chính bản thân mình. Như ngày xưa Chúa đã bảo ông Nicôđêmô thế nào thì hôm nay Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta như thế : mỗi người chúng ta cần phải sinh lại thành ...

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 5 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,16-20

Suy niệm hằng ngày

"Chúng con sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn chúng con sẽ biến thành niềm vui" : Chỉ khi nào ở trên trời thì chúng ta mới có thể hoàn toàn vui thôi, còn bao lâu còn ở trần gian thì vui buồn lẫn lộn.

Chi tiết

Hạt Giống Nảy Mầm_Thứ 4 tuần VI Phục Sinh_Ga 16,12-15

Suy niệm hằng ngày

Xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội nhiều gian dối, ngay cả mỗi người đối với bản thân mình mà cũng thường tự dối gạt mình : mình xấu mà mình nghĩ mình tốt, mình sai mà mình nghĩ ...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật