12

60 câu chọn lọc từ các bài suy gẫm tuần tĩnh tâm của Thánh Gioan La San

Nguyện Gẫm La San

“Anh em không được dốt về bất cứ chuyện gì. Không những chỉ biết một cách chung chung, nhưng vì hậu quả quan trọng, anh em phải năm vững tất cả các chân lý này một cách khá sâu rộng để giúp trẻ ...

Chi tiết

Chúng Ta Phải Yêu Mến Thiên Chúa Hết Trí Khôn

Nguyện Gẫm La San

Anh Em thật có phúc nếu mọi tư duy của Anh Em đều dành riêng và chỉ hướng về Thiên Chúa! Khi đó Anh Em như thể đã tìm thấy Thiên Đàng ở giữa trần gian...

Chi tiết
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2023. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật