Thứ 7 Tuần 23 TN (C) - Lc 6,43-49

02/09/2022nulasanvnSuy niệm hằng ngày
Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Lc 6,43-49

 

NGÔN HÀNH NHƯ NHẤT

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Thầy! Lạy Thầy!’ mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46)

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trăm voi không được bát nước sáo” có ý phê phán cái tật nói nhiều mà làm thì không được bao nhiêu, thậm chí không làm gì. Có những Ki-tô hữu có khi rất thuộc Lời Chúa, nhưng lại không hề thực hành; có người có tài bắt chước những trò hề diễn xuất hoặc những pha lâm li bi đát trong phim ảnh, nhưng lại không hề bắt chước hành vi bác ái phục vụ tha nhân của các thánh và những gương mẫu thánh thiện khác. Hãy nhìn lên tượng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên cây thập giá mà suy gẫm. Hẳn là Đức Ki-tô trên cây khổ giá ấy muốn nói với chúng ta rằng đừng chỉ nói yêu suông mà hãy yêu bằng việc làm cụ thể; và đã làm thì đừng chỉ làm qua loa với mức độ “một bát nước sáo” mà là với mức độ triệt để của cây thập giá Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Còn có nhiều người chưa nhận biết Chúa Giê-su, bởi vì vẫn còn có người Ki-tô hữu ngôn hành bất nhất không phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa. Bạn nghĩ sao? Và phần bạn thì sao?

Chia sẻ lời thư thánh Gia-cô-bê: “Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).

Sống Lời Chúa: Bạn hãy đúc kết năm phút cầu nguyện mỗi ngày với Lời Chúa bằng việc rút ra một quyết tâm cụ thể để thực hiện trong ngày sống của bạn. Và cuối ngày bạn kiểm điểm xem mình thực hành điều đó thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hành lời Chúa, sống lời Chúa trước khi nói lời Chúa và kể cuộc đời Chúa cho người khác nghe.

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật